BEST gives life a spark!

Board of European Students of Technology

Vision

Empowered diversity

Our vision is to connect different students into one strong community. We are the largest technology student organisation in Europe and you can find our groups in more than 90 universities in Europe.

Developing Students

BEST develops students through practical experiences and travel. We organise and participate in local and international events.

Mission

What is BEST?

BEST-Estonia is TTÜ’s largest student organisation and it was founded in Estonia in 1991. BEST – Board of European Students of Technology is the largest apolitical non-profit organisation run by engineering students themselves in Europe.

BEST was founded in 1989 in Berlin with the objective of developing communication and collaboration between technology students on an international level. Since then BEST has fast grown in members and locally organised events. By now BEST unites students from over 90 universities in more than 30 European countries. Our objective and activities have remained quite unchanged over the years but our organisation is constantly evolving and finding new outlets and ways that BEST would fulfill its function even better. One big step in the history of BEST is definitely the organising of seasonal courses. BEST started doing summer courses in 1991 and their popularity hasn’t stopped. By now courses are happening every season - autumn, winter, spring and summer. The courses give students the opportunity to further develop their knowledge and enrich their student life by meeting different cultures and creating new connections all over Europe. The idea of engineering competitions was brought to Europe in 2002. In more than ten years, the engineering competitions have grown and developed into the EBEC (European BEST Engineering Competition) pyramid. Students from more than 80 European universities take part in the competitions. Besides courses and EBEC, BEST organises international seminars, educational symposias and trainings to develop their members. BEST also helps students take part in all kinds of career fairs, educational forums and student festicals, that are organised by our partner organisations like bonding, CFES, AEGEE, eestec and many more. The main priority of BEST is to offer european technology students high quality services by connecting the university, students and companies. BEST loodi 1989. aastal Berliinis eesmärgiga edendada tehnikatudengite koostööd ja kommunikatsiooni rahvusvahelisel tasandil. Sellest ajast on BEST kiirelt arenenud nii liikmete arvult kui korraldatavate projektide mahult. Praeguseks hetkeks ühendab BEST üle 90 liikmesülikooli tudengeid rohkem kui 30-s Euroopa riigis. BESTi asutamise hetkest on tema eesmärk ja tegevusvaldkond jäänud suhteliselt muutumatuks. Organisatsioonis toimub alati areng ning pidevalt leitakse uusi väljundeid ja moodusi kuidas BEST täidaks oma funktsiooni veelgi paremini. Üks suur samm BESTi ajaloos oli kindlasti kursuste korraldamine. 1991. aastast alates hakkasid toimuma BESTi suvekursused, mis aasta-aastalt aina populaarsust kogusid. Nüüdseks toimuvad kursused igal hooajal – sügisel, talvel, kevadel ja suvel. Kursuste näol annab BEST võimaluse tudengitel täiendada oma teadmisi ning rikastada tudengielu tutvudes erinevate kultuuridega ning luues uusi kontakte üle terve Euroopa. Insenerivõistluste idee toodi Euroopasse 2002 aastal. Rohkem kui kümne aastaga on insenerivõistlused kasvanud ja arenenud EBEC (European BEST Engineering Competition) püramiidiks, millest võtavad osa tudengid rohkem kui 80-st Euroopa ülikoolist. Lisaks kursustele ja EBEC võistlusele korraldab BEST igal aastal oma liikmete arendamiseks rahvusvahelisi seminare ja koolitusi. Samuti aitab BEST tudengitel avastada ja osa võtta kõikvõimalikest karjäärimessidest, foorumitest ja tudengi festivalidest, mida korraldavad teised tudengiorganisatsioonid nagu bonding, CFES, AEGEE jpt. BESTi prioriteet on pakkuda euroopa tehnikaüliõpilastele kõrgekvaliteedilisi teenuseid, olles vahendajaks ülikooli, üliõpilaste ja ettevõtete vahel. BESTi prioriteet on pakkuda euroopa tehnikaüliõpilastele kõrgekvaliteedilisi teenuseid, olles vahendajaks ülikooli, üliõpilaste ja ettevõtete vahel.

BEST’s values

BEST values are the inspiration and foundation for all our actions.

BEST-Estonia

BEST-Estonia is one of 95 groups representing Europe's technology students and the only one in Estonia. We are one of the biggest and strongest groups in the BEST network. BEST-Estonia on üks 96st Euroopa tehnikaülikooli esindavast organisatsioonist, mis esindab Eestit ning oleme üks suuremaid ja tugevamaid gruppe rahvusvahelise BESTi võrgustikus. Meie eesmärk on toetada organisatsiooni visiooni ja missiooni, pakkudes tudengitele erinevaid võimalusi enesetäiendamiseks: erinevate erialadega koostöötamine, rahvusvaheline kogemus, reisimine, Euroopa kultuuriruumi avastamine jne.

Olles TTÜ tudeng, kes õpib üldjuhul oma erialal peamiselt teoreetilisi teadmisi, siis BESTi roll ja eesmärk on pakkuda juurde lisandväärtust, täiendades tudengit tunduvalt laiema inimvõrgustiku ja keskkonnaga, mis sisaldab ka praktilisi silmaringi laiendavaid enesetäiendamisvõimalusi:
Täiendada oma eriala teadmisi rahvusvahelises keskkonnas Käies näiteks Euroopas oma eriala lühikursustel,võistelda insenerivõistlustel (mis pole sugugi ainult inseneridele) või minna lausa oma erialalisele tööle mõnes maailma tippfirmas Euroopa osakonnas
Õppida tundma rohkem ka teisi erialasid ja erinevate oskustega tudengeid Käies näiteks teiste erialade lühikursustel, korraldada mõnda suuremat projekti, mis erinevate oskustega inimesi vajab (näiteks IT, insener, kujundaja, finantsjuht, …)
Arendada endas ka üldisi oskusi Osaledes meie tugevalt väljatöötatud koolitustel (/kursustel), kus saavad organisatsiooni liikmed end tasuta täiendada nii tehnilisematel (kujundusprogrammid, IT, müük, turundus…) kui ka üldistematel oskustel (juhtimine, meeskonnatöö, ajajuhtimine, …), seda nii kohalikul kui ka rahvusvaheliselt tasemel
Kogeda rahvusvahelist tööd Keskendudes just BESTi rahvusvahelisele poolele, kus erinevate riikide tudengid mingi ühise projekti kallal koos töötavad (töö on enamasti “online”, kuid saadakse kokku ka üle Euroopa)
Avastada kultuuriruumi Kasutades ära meie tutvusi ja võrgustikku Euroopas. Mis poleks parem, kui omada häid sõpru erinevates Euroopa riikides ja linnades. Ükski turismifirma ei suudaks nii hästi näidata kohalikku kultuuri kui just teised kohalikud tudengid ja tuttavad

Meil on kaks suunda: kohalik ning rahvusvaheline, mida keskmiselt 50-60 aktiivse liikmega arendame.
Kohalik pool: tegeleme TTÜ tudengitega, pakkudes neile karjäärivõimalusi nii kohalikul tasemel kui ka suuname huvilisi välismaale. Suurimad üritused neist on BESTi insenerivõistlusevõistlus “EBEC Tallinn” ning karjääripäevad “Võti Tulevikku”.
Rahvusvaheline pool: toome Euroopa tudengeid Eestisse, rikastades neid kohaliku kultuuri ja teadmistega. Väga populaarsed on nii Tallinna kursused kui ka organisatsioonisisesed tööüritused, mille kvaliteetne sisu on meid edetabeli tippu viinud. Samuti on meie seas ka rahvusvaheliselt aktiivseid liikmeid, kes panustavad terve organisatsiooni töösse ja arengusse.