Miks me teeme projekte?

BEST-Estonia korraldab igal aastal ligikaudu 20 suuremat ja väiksemat projekti. Osa neist on suunatud ainult enda liikmetele, kuid osa on suunatud ka ülikooli tudengitele.

Oskused, mida omandad projekte korraldades:

projektijuhtimine - tiimitöö, tööjaotus

delegeerimine - ülesannete tähtsustamine, vastutus

enesekindlus - avalik esinemine, otsuste langetamine

kommunikatsioon - koostöö tiimis, liikmete kaasamine

Kõiki neid oskusi saab hiljem edukalt kasutada ning need on andnud endistele BEST-Estonia liikmetele suure edusammu tööturul.

Korraldatavad projektid

Enginaator on üle-eestiline insenerivõistlus, kus kohtuvad tudengid, gümnasistid ning kutsekoolide õpilased, et võtta mõõtu erinevate valdkondade ülesannete lahendamises.

Võti Tulevikku on iga-aastane kevadel toimuv karjääriüritus, mis loob parimaid võimalusi omavaheliseks suhtluseks tudengite ja ettevõtete vahel.

BESTx on sügiseti toimuv konverentsüritus, kus astuvad lavale inspireerivad inimesed ning jagavad oma lugusid tudengitele.

BEST korralda iga aastaaeg kursuseid, kus tudengid üle Euroopa saavad oma teadmisi ja oskusi arendada erivaldkondades.

Võimalus õppida oma erialale lisaks ning luua kontakte.

Tekkis huvi?


MTÜ BEST-Estonia | © 2024